Včasné zistenie rakoviny prostaty - ako často vyšetrovať?

Slovensko je niekde uprosted - v súčasnej dobe sa preventívne urologické prehliadky v SR  vykonávajú každé  3 roky u všetkých mužov nad 50 rokov a sú hradené z verejného zdravotného poistenia.  Pokiaľ však muž má v  1. stupňovom príbuzenstve ( otec, brat) niekoho s  už diagnostikovaným  rakovinovým ochorením prostaty je preventívna prehliadka hradená každé 3 roky už od  40 roku života. 
Jedným z najdôležitejších vyšetrení na včasné zistenie rakoviny prostaty v rámci preventívnej prehliadky je odber krvi  na PSA (tzv . prostatický špecifický antigén). Ide o látku ktorá je tvorená v bunkách prostaty a ktorá sa u človeka so zdravou prostatou  dostáva do krvi len vo veľmi malom množstve. V prípade rakovinových zmien v prostate dochádza k zvýšenej tvorbe ale aj zvýšenému prieniku PSA do krvi muža. Toto zvýšenie potom vieme z krvi laboratórne zistiť.  Kritická hranica PSA sa  ale líši v závislosti od veku muža - čím je muž mladší tým sme na hodnotu PSA prísnejší.
V súčasnosti platia nasledujúce hodnotové hranice:
● 40 to 49 rokov – 0 to 2.5 ng/mL
● 50 to 59 rokov – 0 to 3.5 ng/mL
● 60 to 69 rokov – 0 to 4.5 ng/mL
● 70 to 79 rokov – 0 to 6.5 ng/mL

Samotná jedna zvýšená hodnota PSA ešte nemusí automaticky znamenať , že pacient má rakovinu prostaty.  Zvýšenie totiž môže spôsobiť aj zápalový proces v prostate.  Je  preto vhodné odber PSA  v istom časovom odstupe  opakovať a prípadné zvýšenie hodnoty potvrdiť ďalším následným zvýšením.
Avšak tiež v prípade, že hodnota PSA je vzhľadom na vekové kritérium v norme zostáva otázkou ako často je vhodné odber PSA opakovať, nakoľko v prípade prítomnosti agresívneho nádoru v jeho samotnom začiatku môže byť hodnota PSA ešte v norme, ale behom niekoľkých mesiacov môže dôjsť  k výraznej rastovej  progresii  nádoru a teda aj k zvýšeniu hodnoty PSA. Vo svete prebehlo viacero štúdii s cieľom posúdiť význam opakovaného častejšieho  odberu PSA. Jednou z najväčších bola PLCO štúdia - zameraná na skríning rakoviny viacerých orgánov a aj prostaty. Počas tejto štúdie  mali pacienti vyšetrené PSA 1x ročne, čo viedlo k jednoznačnému zvýšeniu - zlepšeniu detekcie  rakoviny prostaty  a to navyše v skorších teda lepšie liečiteľných štádiách. Taktiež častejší odber PSA viedol k zníženiu výskytu agresívnejších foriem rakoviny prostaty.  
Problémom  častejšieho odberu PSA u mužov , ktorých hodnota je v norme  zostáva samozrejme finančné hladisko, nakoľko z verejného zdravotného poistenia je možné hradiť  istú štandartnú uroveň zdravotnej starostlivosti, preto stále  platí že štátom je garantovaná preventívna prehliadka v urológii na včasnú detekciu rakoviny prostaty : 
muži nad 50 rokov - ak je výsledok preventívnej prehliadky v norme opakuje sa prehliadka ( aj odber PSA) každé 3 roky.
muži nad 40 rokov s výskytom rakoviny prostaty v prvostupňovom príbuzenstve (otec, brat) -
ak je PSA<1ng/ml  - opakuje sa preventívna prehliadka každé 3 roky
ak je PSA 1.1-2.5   - opakuje sa preventívna prehliadka každé 2 roky
ak je PSA >2.5        -  opakuje sa preventívna prehliadka každý  1 rok

Informujte sa u personálu našej ambulancie o možnosti častejšieho odberu PSA  a majte zdravotný stav svojej prostaty pod  lepšou kontrolou!