Chirurgické odstránenie kondylómov

Chirurgické odstránenie kondylómov


- kondylómy( genitálne bradavice) sú patologické útvary v ľuskej koži, ktoré vznikajú ako  následok infekcie ľudským papilomavírusom ( HPV infekcia). Ide väčšinou o stopkaté útvary, ktoré môžu dosahovať rôznu veľkosť od drobných niekoľkomilimetrových až po niekoľkocentrimerové krehké zapáchajúce morfy. Samotná liečba HPV infekcie musí byť komplexná a jej základnou súčasťou je odstránenie všetkých viditeľných útvarov. V praxi sa používa viac technických prostriedkov ako  laser, tekutý dusík, aplikácia cytostatických látok a pod. My na našom pracovisku preferujeme odstránenie tzv chirurgickou abrazívnou lyžicou, nakoľko táto metóda umožňuje kompletné odstránenie daného útvaru až do zdravej spodnej časti kože - tzv kória (zamša). Pri ostatných spomenutých metódach je totiž ťažko kontrolovať rozsah nekrózy, ktorá niekedy nemusí zasahovať dostatočne hlboko a teda  zákrok neodstráni celé napadnuté tkanivo. Navyše nami realizovaný výkon  v oblasti daného útvaru nie je nutné opakovať ako je tomu často pri použití kryoterapie. Celá procedúra prebieha v povrchovom znecitlivení a je prakticky bezbolestná.
- chirurg. odstránenie znamienok, resp. iných útvarov v oblasti genitálu:
v oblasti genitálu  podobne ako v  každej  inej časti tela sa môžu vyskytovať  znamienka, nezhubné kožné nádory ako tzv. fibrómy, lipómy a pod. Častokrát ide o útvary vytvárajúce kozmeteický defekt , ale niekedy  aj ohrozenie znamienka poškodením pri pohlavnom styku.  V takýchto prípadoch je riešením chirurgické odstránenie. Po  dezinfekcii príslušnej oblasti a aplikovaní lokálnej anestézy sa príslušný útvar odstrání skalpelom aj s malým lemom zdravého tkaniva v bezprostrednom okolí a ranka sa zošije adaptačným stehom s cieľom minimalizovať veľkosť jazvy. Materiál sa samozrejme odosiela  na histopatologické vyšetrenie. Stehy sa  Odstraňujú na cca  7-10 deň. Výkon je nebolestivý.