Obriezka (cirkumcízia)

Mužská obriezka – latinsky cirkumcízia je operačný zákrok pri ktorom sa  odstráňuje predkožka ( lat. prepucium alebo praeputium ) – kožný val prekrývajúci  žaluď ( lat. glans ). Historicky ide o jednu z najstarších operácii vôbec.

Z náboženských dôvodov sa vykonáva už niekoľko tisícročí. Pretrvánie tohoto fenoménu do dnešných dní ako aj vysoké percento obrezaných mužov v súčasnom svete (cca 25% všetkých žijúcich mužov) jasne dokumentuje, že okrem náboženskej roviny má cirkumcízia aj výrazné hygienické a zdravotné benefity.

Prečo podstúpiť obriezku


- Predkožka je relatívne krehkým tkanivom, kde pri pohlavnom styku dochádza k vzniku mikroskopických trhlín, ktoré tvoria bránu pre vniknutie mikroorganizmov spôsobujúcich pohlavné choroby. Epidemiologické analýzy WHO dokonca potvrdili, že obriezka vedie k zníženiu rizika prenosu vírusu HIV a v Afrike je v súčasnosti jednou z najdôležitejších zbraní boja proti AIDS.

- Vplyv na predčasnú ejakuláciu ( ejaculation precox ) – jemná pokožka žaluďa zhrubne, čím dochádza k istému zníženiu citlivosti oproti stavu pred obriezkou, čo môže viesť k predĺženiu času trvania sexuálneho styku.

- V predkožkovom vaku neobrezaných mužov dochádza k hromadeniu belavej hmoty tzv. smegmy, ktorá obsahuje odlúpené epiteliálne bunky, rôzne druhy baktérií a ich splodiny metabolizmu hlavne skatol a indol –  látky považované za karcinogény. V prípade nedostatočnej hygieny ( hlavne pri zanedbanej fimóze ) potom pri dlhodobom pôsobení týchto látok môže dôjsť k transformácii tkaniva žaluďa alebo predkožky do tzv prekancerózy ( akýsi predstupeň zhubného nádoru ) alebo priamo do rakoviny penisu. O jasnom preventívnom účinku obriezky svedčí  fakt, že riziko rakoviny penisu v Izraeli, kde je obrezaná takmer celá mužská populácia je výskyt rakoviny penisu extrémne nízky – len cca 0.1/100 000 mužov, čo je cca 20 násobne nižší ako v európskych krajinách.

- Muž po obriezke má nižšie riziko HPV infekcie a teda aj vzniku genitálnych bradavíc a znižuje tiež riziko prenosu tzv. rizikových izotypov HPV – hlavne 16, 18, ktoré  môžu za istých okolností viesť k rakovine krčka maternice u partneriek.

- Obriezka môže  tiež znižiť výskyt bakteriálnych a mykotickývh zápalov pošvy u partneriek obrezaných mužov.

Kto by mal podstúpiť cirkumcíziu


- Hlavnou indikáciou je fimóza ( slov. kukla. ) Ide o zúženie predkožky, ktoré môže byť úplne tzv. absolútne alebo čiastočné tzv. relatívne. Pri úplnom zúžení je vchod do predkožkového vaku tak výrazný, že aj keď je penis v kľude nie je možné predkožku pretiahnuť cez žaluď a teda nie je možné vykonávať  dostatočnú hygienu predkožkového vaku a žaluďa. Pri relatívnej fimóze sa predkožka dá pretiahnúť cez žaluď len v kľudovom stave, pri erekcii však dochádza k zväčšeniu žaluďa, ktorý je väčší ako vchod do predkožkového vaku. To má za následok, že predkožka aj pri erekcii prekrýva naďalej  žaluď a nepresúva sa do oblasti za žaluď, čo komplikuje fyziologický priebeh pohlavného styku.

- U niektorých národov je obriezka vyjadrením náboženskej a kultúrnej identity.

- Pod vplyvom posledných informácii modernej medicíny v súčasnej dobe hlavne vo vyspelých krajinách rastie počet mužov, ktorí podstupujú obriezku nie z náboženských ale zo zdravotných dôvodov, resp. pre preventívne benefity jednak pre samotného muža, ale v neposlednom rade aj pre jeho partnerku - pohlavne prenosné ochorenia, genitálne bradavice, HPV a riziko rakoviny ( karcinómu ) krčka maternice, riziko rakoviny penisu…

- Nezanedbateľný je i možný vplyv na predčasnú ejakuláciu.

Ako prebieha cirkumcízia?


- Výkon je vo všeobecnosti možné realizovať v celkovej anestéze spravidla počas niekoľko dňovej hospitalizácie v zdravotníckom zariadení alebo v lokálnej anestéze v tzv. miestnom znecitlivení ako ambulantný výkon. Na našom pracovisku vykonávame obriezku ambulantne. Používame najmodernejšie lokálne anestetiká a výkon je následne úplne bezbolestný. Pred výkonom pacientom doporučujeme ešte doma oholiť ochlpenie v oblasti genitálu. Výkon začína dôsledným umytím  a zarúžkovaním operačného poľa.

- Následne sa aplikuje ( u nás vylúčne používame špeciálne ultra tenké ihly, ktoré redukujú bolestivý vnem na minimum ) lokálne anestetikum – potom je už samotný výkon úplne bezbolestný.  

- Typ obriezky prísne individualizujeme podľa potrieb a stavu daného pacienta.

- Vykonávame všetky typy cirkumcízii, to znamená rozsah resekcie tkaniva vždy detailne prediskutujeme s pacientom pri predoperačnej návšteve. Po odstránení predkožky operačnú ranu zošívame vstrebateľným šicím materálom, ktorý nevyžaduje odstraňovanie stehov po zhojení  a teda ani žiadnu následnú manipuláciu z penisom. Používame vylúčne špeciálny tenký šicí materiál, ktorý redukuje jazvenie v oblasti stehov. Po ukončení operácie aplikujeme pribakteriálnu antiseptickú masť a na 1-2 dni nakladáme kompresívny obväz na zmenšenie pooperačného opuchu. Preväz o kontrola hojenia 1-2 dni po výkone  je samozrejmosťou.

- Výkony realizuje MUDr. Marek Brezovský, PhD, ktorý počas svojej profesnej urologickej kariéry od r. 1996 zrealizoval niekoľko stoviek rôznych typov operácií na vonkajšom  genitále u pacientov od 2. roku života až po mužov vo vysokom veku.

- Asistujúca zdravotná sestra – Dagmar Ďurišová so špecializáciou v chirurgii pre sestry s 30 ročnou praxou strostlivosti o urologických pacientov všetkých typov z toho10 rokov prax na urologickej jednotke intenzívnej starostlivosti a pooperačnej izbe.