Včasné zistenie rakoviny prostaty - ako často vyšetrovať?

Karcinóm ( rakovina)  prostaty  je najčastejším typom nádorového ochorenia u mužov v Európe a v USA.  Je druhou najčastejšou príčinou smrti  na nádorové ochorenie a štatistika hovorí, že až jednému  zo 6 mužov bude počas jeho života diagnostikovaná práve rakovina prostaty. V mnohých hlavne vyspelých krajinách sveta preto  prebieha program  tzv. skríningu na skoré zistenie karcinómu prostaty. Ide vlastne o preventívnu prehliadku s cieľom vylúčiť resp. zistiť rakovinu prostaty  v čo najskoršom štádiu, keď je ochorenie ešte lokalizované len v samotnej prostate a nie sú prítomné vzdialené metastázy.  Ako často vykonávať takéto preventívne vyšetrenie je otázka o ktorej sa v odbornom svete  široko diskutuje  z hľadiska  medicínskeho aj ekonomického.  Sú krajiny,  kde je interval  4 a viac rokov ale aj krajiny ako napríklad Švédsko, kde sa preventívne prehliadky vykonávajú každé 2 roky.

Čítať ďalej: Včasné zistenie rakoviny prostaty - ako často vyšetrovať?