Otázky a odpovede

Na tomto mieste nájdete odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa urológie. Ak máte otázku, na ktorú ste tu odpoveď nenasli, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára.

 1. Čím sa zaoberá urológia?

  Urológia je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá ochoreniami obličiek, nadobličiek, močovodov, močového mechúra a močovej rúry u oboch pohlaví. U mužov sa k tomu pripájajú aj ochorenia pohlavného ústrojenstva t.j. ochorenia prostaty, semenných mechúrikov, semenovodov, semeníkov, nadsemenníkov a penisu.

 2. Čo je prostata?

  Prostata je mužský žľazový orgán uložený pod močovým mechúrom. Hrá dôležitú úlohu v rámci rozmnožovacej funkcie, ale neskôr dochádza postupne k jej rastu a zväčšovaniu. Kedže cez prostatu prechádza prvá časťmočovej rúry, jej zväčšovanie môže spôsobovať obtiaže pri močení.

 3. Aké sú príznaky pri ochoreniach prostaty?

  Ochorenia prostaty sa najčastejšie prejavujú 2 typmi príznakov:

  a) príznaky z poruchy vyprázdňovania moču (tzv. obštrukčné) - slabší prúd moču, oneskorený štart močenia, namáhavé močenie, nutnosť tlačiť pri močení, prerušované močenie, odkvapkávanie moču, pocit neúplneho vyprázdnenia močového mechúra.

  b) príznaky z poruchy uskladňovania moču (tzv. iritačné) - časté močenie, intenzívne nutkanie na močenie niekedy sprevádzané aj únikom menšieho resp. väčšieho množstva moču, nočné močenie.

  c) iné príznaky - bolesti v oblasti konečníka, krvavý moč, pálenie pri močení, krv v ejakuláte, teplota Podobnými ťažkosťami sa však môžu prejavovať aj ochorenia iných častí močovopohlavného ústrojenstva nie len prostaty.

 4. Je preventívna urologická prehliadka dôležitá?

  Rozhodne, pokiaľ ste muž starší ako 50 rokov. Cieľom tejto prehliadky je totiž urologickým vyšetrením vylúčiť prípadnú rakovinu prostaty, prípadne odhaliť iné ochorenia močovo-pohlavného ústrojenstva. Pokiaľ sa vo vašom priamom príbuzenstve (otec, starý otec a pod. ) vyskytol prípad rakoviny prostaty je nutné prísť na vyšetrenie už okolo 45 roku života.

 5. Je rakovina prostaty časté ochorenie?

  Rakovina prostaty je druhým najčastejším typom rakoviny u mužov, bez ohľadu na vek. Po 60. roku života je to najčastejšie zhubné ochorenie u mužov. Dobrou správou však je, že keď sa toto ochorenie odhalí vo včasnom štádiu, je vo vysokom percente vyliečiteľné.

 6. Ako sa prejavuje rakovina prostaty?

  Rakovina prostaty vo včasných štádiách nemusí mať žiadne príznaky. Niekedy môžu byť prítomné mierne obtiaže s močením ako frekventné močenie, náhlivé nutkanie na močenie, slabý prúd moču, nočné močenie a podobne. Tieto príznaky ale nie sú typické len pre rakovinu prostaty, ale vyskytujú sa aj pri celom rade iných nezhubných ochorení močového ústrojenstva. Preto len dôsledné urologické vyšetrenie môže ochorenie vylúčiť.

 7. Čo je súčasťou preventívnej prehliadky a je vyšetrenie bolestivé?

  Preventívna prehliadka pozostáva z rozhovoru lekára a pacieta, lekár s pýta na obtiaže súvisiace s močením , prípadne na výskyt ochorenia v najbližšej rodine. Vyšetrí sa močový sediment chemicky a mikroskopicky. Lekár vizuálne a pohmatom vyšetrí oblasť brucha a genitálu. Následuje ultrazvukové vyšetrenie obličiek a močového mechúra. Dôležitou súčasťou vyšetrenia je aj vyšetrenie prostaty cez konečník, ktoré ako jediné umožňuje posúdiť veľkosť, tvar, konzistenciu a ohraničenosť prostaty. Neoddeliťeľnou súčasťou vyšetrenia jeodber krvi na vyšetrenie PSA. Treba zdôrazniť, že celé vyšetrenie je absolútne nebolestivé a ani často obávané vyšerenie cez konečník neznamená pre pacienta žiadnu bolesť.

 8. Je unikanie moču prirodzenou súčasťou starnutia?

  Unikanie moču – latinsky inkontinencia, je stav mimovôľového unikania moču. Má viacero príčin a vyžaduje vždy komplexné urologické vyšetrenie. Rozlišujeme viacero typov unikania moču:

  a) stresová inkontinencia – moč uniká pri zvýšení vnútrobrušného tlaku napr. kašli, smiechu, kýchnutí, pobehnutí, dvíhaní ťažších bremien a pod.

  b) urgentná inkontinencia – znamená únik moču pri silnom neovládnuteľnom nutkaní na močenie, kedy pacient nestihne dobehnúť na WC a pomočí sa.

  c) reflexná inkontienencia – moč uniká z poruchy nervovej kontroly moč. mechúra (po úraze mozgu, miechy, Parkinsonova choroba, po mozgových príhodách, a pod)

  d) inkontinencia z pretekania – následok preplnenia močového mechúra pri znemožnení odtoku moču z m. mechúra (najčastejšie pri neliečení zväčšenej prostaty, rakovina prostaty a pod.)

  Po dôslednom vyšetrení je dnes možná učinná liečba a vo vysokom percente aj úplne vyliečenie. V ostatných prípadoch je možné zmierniť následky unikania moču používaním inkontinenčných pomôcok. Jednoznačne je treba ale zamietnúť názor, že by unikanie moču bolo prirodzenou súčasťou starnutia! 

 9. Je porucha erekcie liečiteľná?

  Poruchy erekcie môžu mať rôzne príčiny a vyžadujú urologicko –andrologické vyšetrenie. Dnes vďaka účinnej liečbe je väčšina prípadov dobre liečiteľná.

 10. Je zúžená predkožka (fimóza) len kozmetická vada?

  V žiadnom prípade, zúženie predkožky znemožňuje dôsledné vykonávanie hygieny genitálu, čo môže mať za následok rozmnoženie patologických mikroorganizmov v oblasti predkožkového vaku s toxickým pôsobením na sliznicu žaluďa (dlhotrvajúca fimóza môže viesť až k rakovine penisu). Fimóza môže byť príčinou aj prenosu bakteriálnych a vírusových ochorení na partnerku. Pomerne jednoduchý chirurugický zákrok celý problém rýchlo vyrieši.

 11. Mám bolesti pri styku – môže byť príčinou fimóza?

  Príčinou môže byť zúžená predkožka, ale oveľa častejšie ide o tzv. krátku uzdičku. Drobný chirurgický zákrok – frenulotómia v takom prípade znamená úplnu úpravu stavu. Presnú príčinu stanoví urologické vyšetrenie.


 12. Čo je chlamýdiová genitálna infekcia?

  Je infekcia baktériou Chlamydia trachomatis, ktorá sa prenáša pohlavným stykom. Ide teda o tzv. pohlavne prenosné ochorenie (STD – sexually transmitted disease). Chlamýdia spôsobuje u mužov zápaly močovej rúry, semenovodov, prostaty, semenných mechúrikov, semenníkov a nadsemenníkov. U žien môže byť príčinou opakovaných gynkologických zápalov, zápalov močovej rúry a m. mechúra, ale aj zápalov panvy. Chlamýdiová infekcia je často príčinou panvových bolestí, bolestivej menštruácie, neplodnosti ale aj mimomaternicového tehotenstva. Chlamýdiová infekcia často prebieha len s malými príznakmi alebo je úplne skrytá a prebieha bezpríznakovo – infikovaný človek je však prenášačom infeckie a prenáša infekciu na svojho partnera/ku.

  Chlamýdie patria do väčšej skupiny baktérii, ktoré sa označujú ako intracelulárne parazity buniek – infikujú bunky pacienta prienikom dovnútra. Do tejto skupiny patria aj iné mikroorganizmy vyvolávajúce podobné ťažkosti. Patria sem hlavne ureaplazmy a mycoplazmy. Vždy je vhodné vyšetriť u pacienta prítomnosť aj týchto mikroorganizmov. V prípade pozitivity je nutné vyšetriť aj partera/ku. Liečba je zložitejšia ako u bežných mikroorganizmov a často aj zdĺhavejšia.

  Chlamýdiové infekcie sa dajú liečiť aj bezbolestne vyšetriť - PCR metódou priamo z moču, nie je nutný ster z močovej rúry tampónom.

 13. Aké sú najčastejšie pohlavne prenosné ochorenia?

  Bežne to nie je nevyhnutné pokiaľ používate soľ určenú pre zmäkčovač vody. Ak použijete soľ inej rozpustnosti môžu nastať poruchy s regeneráciou a s usadzovaním soli a tým následná porucha zmäkčovača vody.

 14. Čo je to HPV infekcia?

  HPV infekcia je infekcia vírusmi zo skupiny papiloma vírusov, ktorá sa prenáša pohlavným stykom. Ide o širokú skupinu vírusov. Niektoré sú pre človeka neškodné, iné môžu znamenať aj vážne následky pre jeho  zdravie. Isté typy spôsobujú vznik tzv. kondylómov – stopkatých útvarov vyrastujúcich z rôznych častí genitálu u muža najčastejšie na žaludi a predkožke, u žien môžu byť lokalizované v ktorejkoľvek časti genitálu, v pošve a krčku maternice... Iné vysoko rizikové typy HPV spôsobujú zmeny, ktoré môžu viesť až k vzniku rakoviny krčka maternice, konečníka a penisu. HPV môže tiež infikovať kožu alebo sliznicu v hrtane a  v  ústach. Dnes máme k dispozícii jednoznačný test, ktorý nielen overí prítomnosť HPV inkecie ale aj presne stanoví o aký typ HPV infekcie ide -  dá sa teda presne zistiť jeho rizikovosť vo vzťahu k rakovinovému ochoreniu. V súčastnosti sa dá očkovať proti HPV infekcií - konkrétne proti štyrom typom HPV - 6,11,16,18 a predísť tak infekcii ešte pred jej vznikom.

 15. Aké sú príčiny neplodnosti partnerského páru?

  Príčin je veľké množstvo. Celkovo sa udáva, že v 50% prípadov je porucha u ženy, v 25% prípadov je porucha u muža a v 25% je chyba u oboch partnerov. Vzhľadom na komplikovanosť vyšetrovacích metód ženskej neplodnosti sa odporúča vždy u neplodného páru začať s vyšetrením muža a to vyšetrením spermiogramu a základným urologickým vyšetrením.