Spermiogram

 

 

 

 

 

 

 

Čo to je spermiogram?


Je základnou diagnostickou metódou pri vyšetrení mužskej plodnosti/ neplodnosti.
Vzhľadom na nenáročnosť pre muža by vyšetrenie spermiogramu malo byť úplne prvým vyšetrením zrealizovaným u partnerského páru v prípade dlhšie trvajúceho neúspechu v snahe o graviditu.
 
Dlhodobé sledovania ukazujú, že pravdepodobnosť otehotnenia u partnerov bez zdravotnej záťaže, ktorí praktizujú pravideľný nechránený pohlavný styk je  cca 20% za mesiac,  75% za pol roka a takmer 90% za rok. Každý 5. pár je však napriek tomu po uplynutí jedného roka stále bez počatia. Príčiny sú multifaktoriálne: geneticky podmienené, vplyv prostredia, prekonané ochorenia, hormonálne poruchy, imunologické faktory, užívané lieky a pod. Štatistika hovorí, že cca v 30% je príčina u ženy, cca v 30% u muža, 30% je porucha u oboch partnerov a cca 10% sú neznáme faktory. Je teda zrejmé, že až v 60% prípadov sa môže muž podielať na zníženej schopnosti počatia u páru.
 
Na našom pracovisku vykonávame komplexné vyšetrenie ejakulátu podľa WHO (Svetová zdravotnícka organizácia).
Spermiogram sa vyšetruje makroskopicky aj mikrokopicky v špeciálnej komôrke, ktorá umožňuje presné stanovenie množstva spermii v prepočte na 1 ml.

 

Spermiogram je možné sledovať "na živo" na externom LCD displeji.

Vyšetrujeme nasledovné parametre:


1. objem ejakulátu
2. pH
3. doba skvapaľnenia
4. ťažnosť
5. koncetrácia spermií
6. celkový počet spermií
7. pohyblivosť  - diferencujme percentálne zastúpenie v 4 kategóriách pohyblivosti A,B,C,D  
8. patológia (morfológia) – pátrame po poruchách veľkosti a tvaru spermií, anomáliách bičíka a poruchách akrozómu
9. zhlukovanie spermií
10. prímesy – sledovanie prítomosti iných buniek ako spermií – napr. bielych a červených krviniek, baktérií, tzv. oválnych buniek a pod.
 
Na základe výsledku stanovujeme záver: fyziologický nález  - Normozoospermia, alebo jeden z abnormálnych nálezov: Oligozoospermia, Astenozoospermia, Teratozoospermia, Hypospermia...
V prípade zhoršeného spermiogramu je nutné vyšetrenie opakovať o 3 mesiace, nakoľko počet spermií sa môže u muža  pomerne významne meniť. Pri pretrvávaní zhoršenej kvality spermiogramu ďalej  pátrame po príčine – komplexné  urologické vyšetrenie reprodukčnej sústavy (fyzikálne vyšetrenie, ultrasonografické vyšetrenie), odoberáme hormonálny profil a dôležité je tiež zrealizovať genetické vyšetrenie. Následne každému pacientovi navrhujeme najvhodnejšie terapeutické postupy.

Anatómia a fyziológia 


K mužským reprodukčným orgánom patria semenníky, nadsemenníky, semenovody, prostata, semenné váčky a penis. Len správnou komplexnou funkciou všetkých zložiek je zabezpečená dokonalá fyziologická reprodukčná funkcia muža. V prípade akéjkoľvek anomálie na ktorejkoľvek úrovni sa môže dostaviť rôzne závažná porucha plodnosti.

Tvorba spermií je lokalizovaná v semenníkoch, ktoré sú uložené v miešku. Nie je to náhoda, že muži narozdiel od žien, ktoré majú vaječníky uložené v brušnej dutine, majú semnníky uložené mimo brušnú dutinu. Spermie totiž  potrebujú k správnemu vývinu teplotu aspoň o 2°C nižšiu ako je teplota vnútorných orgánov. Vývin prebieha v tzv. zárodočnom epiteli z tzv. spermiogónii cez niekoľko medzistupňov  a až na konci reťazca je zrelá spermia. Dĺžka trvania vývinu je 74 dní a ďaľších zhruba 7-15 dní sú spermie transportované cez systém odvodných na seba naväzujúcich kanalikov až do nadsemenníka, odkiaľ potom odchádzajú spolu s vylúčkami prostaty a semnných vačkov pri ejakulácii von z tela. Udáva sa, že každý semenník obsahuje cca 1 miliardu spermiogónii, ktoré vyprodukujú cca 1 milion spermii každú hodinu. Akýkoľvek zásah počas vývinu spermií (užívanie  liekov, viróza a pod) môže viesť k zníženej kvalite resp. množstva spermií.

Príprava a odber materiálu na vyšerenie spermiogramu. 


Keďže si na našom pracovisku uvedomujeme, že ide o problematiku, ktorá je veľmi intímna, snažíme sa, aby celý proces vyšetrenia bol absolútne diskrétny. Objednanie na vyšetrenie je možné osobne u zdravotnej sestry alebo telefonicky. Pred vyšetrením bezplatne poskytujeme špeciálny odberový kontajner, ktorý si osobne vyzdvihnete u nás v ambulancii. V prípade že ste mimorajónny pacient, odberovú nádobku si môžete zakúpiť v lekárni sami.    
Pred vyšetrením je nutné dodržať sexuálnu abstinenciu trvajúcu 3-4 dní (nesmie byť styk ani výron semena). Doporučujeme odber doma v súkromí, kde sú eliminované stresové faktory – vzorku je potrebné priniesť do 1 hodiny po odbere – do tohto času sa netreba obávať zhoršenia výsledku transportom.

U pacientov z väčšej vzdialenosti je možné poskytnúť aj samostatnú miestnosť na odber.

 

20 ročné skúsenosti s vyšetrením spermiogramu sú zárukou exaktných a relevantných výsledkov.