Sexuálne prenosné ochorenia

Pohlavne prenosné  ochorenia sú  ochorenia, ktoré sa prenášajú  pri  pohlavnom  styku. Postihujú ľudí  každého veku s maximom výskytu u mladších jedincov do 40 roku veku života,  rovnako  mužov ako  aj ženy.

Štatistika hovorí o celosvetovo stále narastajúcom počte  nových prípadov, viac  ako  pol miliardy  ročne.

Medzi najčastejšie pohlavne prenosné ochorenia patria:

-  HIV/AIDS,  syfilis, kvapavka, mäkký  vred, kontagiózne  moluska
-  Herpes gentiálny, HPV vírus, hepatitída B, C
-  Chlmaýdiove infekcie, ureaplazma, mykoplazma a ďalšie.

Je dôležité zdôrazniť, že až v  80% prípadoch ide o ochorenie spôsobené viacerými patogénmi súčasne. Postihnutá  osoba často nevie o svojej chorobe a tým prenáša infekciu na svojich sexuálnych partnerov...

Aj jeden jediný pohlavný styk s takouto osobou môže spôsobiť, že jedinec ochorie. Pohlavne prenosné choroby predstavujú širokú skupinu ochorení s rôznymi príznakmi a aj s rôzne vážnymi následkami. Mnohé z nich pokiaľ zostanú nerozpoznané môžu mať za následok ťažké porchy zdravia aj smrť. Nebezpečným dôsledkom pohlavných chorôb je, že čoraz viac párov nie je s chopných počať potomka, nakoľko ťažké jazvenie v oblasti urogenitálneho traktu má za následok sterilitu. Samostatnou skupinou pohlavne prenosných ochorení je široká skupina HPV vírusov, ktorá môže viesť k vzniku rakoviny krčka maternice u žien a rakoviny penisu u mužov.

Najdoležitejšie si je uvedomiť, že kažký pohlavný syk s osobou ktorej minulosť nepoznáme  musí byť považovaný za tzv. rizikový styk, ktorý môže mať ďalekosiahle následky. Včasná diagnostika a cielená liečba znamená vo väčšine prípadov úplne vyliečenie.

    Nebojte sa  nechať  otestovať -  diagnostika  je  rýchla,  presná, bezbolestná  a diskrétna...