Urologická ambulancia Uroved pôsobí v priestoroch Medicentra na sídlisku Klokočina v Nitre

Uroved je urologická ambulancia, pôsobiaca v priestoroch budovy Medicentra na 2. poschodí, na sídlisku Klokočina v Nitre. Poskytuje komplexnú ambulantnú diagnosticko – liečebnú starostlivosť v celej šírke odboru urológia.

MUDr. Marek Brezovský, PhD.
 

Po ukončení Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave začal pracovať na urologickom oddelení Fakultnej nemocnice v Nitre, kde sa venoval diagnostike a konzervatívnej i operačnej liečbe urologických ochorení u detských i dospelých pacientov. Počas tohto obdobia sa obzvlášť venoval urodynamickému funkčnému vyšetreniu dolných močových ciest u pacientov s inkontinenciou moču, neurogénnym močovým mechúrom a iných dysfunkcií močenia. Má atestáciu 1. a 2. stupňa v odbore urológia, certifikát Intervenčná ultrasonografia v urológii ako aj atestáciu v odbore onkourológia. V r. 2010 úspešne ukončil doktorandské štúdium v odbore urológia a bol mu udelený titul PhD. Je členom Slovenskej urologickej spločnosti a Európskej urologickej asociácie (EAU). Pravidelne sa zúčastňuje domácich aj zahraničných urologických kongresov a seminárov (Miláno, Barcelona, Berlin, San Francisco, Vancouver ...) Prednáša na odborných podujatiach a je autorom viacerých odborných článkov.

 

MUDr. Marian Bielich
 

Lekársku fakultu ukončil v Bratislave na Univerzite Komenského a hneď po absolutóriu začal pracovať na urologickom oddelení FN- Nitra, kde sa podielal na budovaní Nitrianskej urológie spolu s ďaľšími veľkými menami Nitrianskej urológie ako boli  prim. MUDr.Griesbach, prim.MUDr. Urminský a ďaľší. Pracoval na rôznych úsekoch urologického oddelenia a v začiatkoch svojej kariéry aj na dializačnej jednotke.  Postupne sa vyprofiloval ako skúsený diagnostik a odliečil tísicky pacientov v urologickej ambulancii, kde sa vďaka svojej otvorenej a empatickej povahe stal vyhladávaným ambulantným urológom pre pacientov z Nitry ale aj zo širokého okolia.  Má atestáciu 1. aj 2. stupňa v odbore  urologia ako aj certifikát Intervenčná  ultrasonografia v urológii. Je členom Slovenskej urologickej spločnosti.

 

Zdravotná sestra:

Michaela Minárová

Po ukončení strednej zdravotnej školy pracovala na Chirurgickej klinike ako zdravotná sestra. V r. 2000 nastúpila na urologické oddelenie, kde pracovala na viacerých úsekoch, niekoľko rokov ako zdravotná sestra urologickej pooperačnej jednotky, kde sa starala o pacientov po náročných urologických operáciách. Je členkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Od roku 2007 pracuje v urologickej ambulancii Uroved s.r.o..
 

 Vybavenie urologickej ambulancie:

  • Ultrazvukový prístroj Bruel Kjaer - sektorová sonda
  • Ultrazvukový prístroj Corvus - sektorová sonda, rektálna sonda
  • Ultrazvukový prístroj Mindrey -  sektorová sonda, rektálna sonda
  • Uroflow, Cystoskop, Bioptic gun, Dlatačný uretrálny Thaxtonov set 
  • Mikroskop s kamerovým systémom prenosu na externý monitor
  • Centrifúga, Spektrofotometrický analyzátor moču DiaLab
  • Vyšetrovacie polohovateľné pacientske lôžko 
  • Gynekologické pacientske lôžko
  • Zákrokové pacientske polohovateľné lôžko na aplikáciu infúznej liečby